Posílení hlídek v Gold Pitu

Posílení hlídek v Gold Pitu

Dle volebních slibů od Henryho Clarksona a projevům Bena Watsona se uskutečňuje velký nábor policistů a mezinárodních stáží z povrchu.

V posledních dnech jste si jistě všimli policistů oděných do neobvyklých uniforem a více hlídek v obytných zónách či v centru. Prefektura s policejním prezidiem sdělili prostřednictvím tiskové zprávy, že Watson navázal, na svých návštěvách ve světě, mnoho spoluprací ohledně bezpečnosti Gold Pitu s ostatními státy. Můžeme zmínit například stáže policistů z povrchů z různých států v Gold Pitu, kteří tímpádem doplní chybějící počet policistů ve sborech. Tato pomoc bude trvat od 1 roku až do 3 let. V tiskové zprávě se také uvádí, že od pondělí začne velký nábor policistů v Gold Pitu. K náboru se můžou dostavit všechny osoby od 21 let do 35 let, kteří splňují následující podmínky – středoškolské vzdělání, bezúhonnost, pobyt v Gold Pitu více než 3 měsíce.
Nicole Styron

Napsat komentář