Nová vyhláška pro obyvatele Rychlovlaku!

Nová vyhláška pro obyvatele Rychlovlaku!

V novém týdnu se při pondělním zasedání Rady města se odhlasovala nová vyhláška…

Obyvatelé Rychlovlaku, kteří nepatří k příslušníkům policie či armády by si měli dát veliký pozor. Rada města během včerejšího zasedání se rozhodla, že nájemníci Rychlovlaku, kteří nepracují pro žádné z těchto bezpečnostních složek budou ze svých zaměstnání uvolněni vždy 2 týdny v měsíci na bezúplatnou práci v dole Freedom 3.
Tyto práce v dole jsou pro tuto skupinu obyvatel povinné, bez zdravotních či ostatních výjimek. Prefektura se nijak nevyjádřila k důvodu, proč zavedla tuto novinku zrovna pro tyto obyvatele ale můžeme se domnívat, že je další forma splacení nájmu za bydlení, jelikož měsíční činže je o 50% nižší než za kterou platí nájemníci v městských bytech, v jiných částech města.
Povinné práce v dolech mají začít již tento týden a vždy to bude 3. a 4. týden v měsíci. Zaměstnavatelé dostanou za své uvolněné pracovníky menší odškodnění a mají také možnost tyto zaměstnance propustit. Nastane-li tento scénář, bude muset daná osoba odpracovat celý měsíc v dolech a dostane pouze příspěvek na bydlení a jídlo.
Lewis Lester

Napsat komentář