Výsledky voleb do Rady

Výsledky voleb do Rady

V Gold Pitu se ve čtvrtek a pátek konaly volby do Rady města a na prezidenta Gold Pitu.

Oficiální výsledky se dostaly na veřejnost až dnes ve 22 hodin goldpitského času. Novinkou je, že Rada města má pouze 5 členů, včetně prefekta, kteří se volí na 2 roky. Prezident se volí nově na 4 roky, kvůli stabilitě města.

Prezidentem se na další 4 roky stává Patrick Ross (36), vedoucí Tajného spolku, který byl favoritem voleb už od počátku, kdy bylo jasné, že se proti němu postaví Chris Clarkson (36), bratr prefekta Henryho Clarksona (34).

Prezident:

Patrick Ross (89,1 %)
Chris Clarkson (10,9 %)

Prefektem byl zvolen Nick Daniels (44), který už usiloval o místo prefekta minulé volby. Ve volbách čelil Thomasovi Blackovi, bývalému prezidentovi Gold Pitu, který měl už dlouhou politickou kariéru za sebou. Black (73) se nechal slyšet, že s touto drtivou prohrou ho Daniels poslal do politického důchodu předtím, než si to přál.

Prefekt:

Nick Daniels (68,7 %)
Thomas Black (31,3 %)

Do rady města se dostali Hannah Kirkman (40), vedoucí oddělení Merge and Acquisition společnosti Darby Investment, Gabrielle Williams (51), vedoucí právního oddělení Hamilton Family Investment, dále pánové George Hayes (49), člen stálé mise New York při OSN a John Abelmann (43), tajemník na úseku zahraničních věcí na prefektuře. Předpokládá se, že Kirkman se ujme strategie rozvoje města a správou nad nerostným bohatstvím, Williams financemi a právními otázkami, Hayes bezpečností města a Abelmann diplomacií.

Rada města:

John Abelmann
George Hayes
Hannah Kirkman
Gabrielle Williams

Sandra Ecclestone