Podzemí prosperuje. O chod celé této společnosti se starají Primusové. Kdo že to jsou Primusové? Primusem se nemůže stát jen tak někdo. Je to jeden z mnoha. Jeden, kterého si ostatní vysloužilí primusové zvolí. Musí v něj mír důvěru. Každý Primus je vázán slibem mlčenlivosti. Nesmí ostatním občanům Podzemí prozradit, že život, který žijí, může být úplně jiný. Že se může odehrávat úplně někde jinde, že Podzemí není jediným místem k žití.
Znalosti Primusů se postupně předávají z generace na generaci. Pro mladé právě zvolené Primuse je velmi těžké přijmout realitu. Nad nimi je celý svět a oni o tom celý svůj život nevěděli. První dny v úřadu jsou pro ně velmi náročné. Všichni na ně koukají, jako kdyby nesli váhu celého světa. A je tomu tak. Brzy tu váhu ponesou a pocítí na vlastní kůži, jaké to je starat se o obyvatele Podzemí. Postupem času pochopí, proč před nimi pravdu skrývají. Jak by mohli obyvatelstvu říct, že celou dobu žijí odříznutí od celého světa, kde je 6 světadílů. Z náporů těchto informací, by se mohli pominout. Znají jen Podzemí. Oproti světu na povrchu je to jen malá plocha. Pro ně je to všechno, co znají. Zkuste někomu sebrat jedinou věc, kterou si jsou stoprocentně jistí, a uvidíte, co to s nimi udělá.
Mezi Primusi se občas najdou i tací, kteří protestují. Každý Primus musí složit slib mlčenlivosti. Kdykoliv ho poruší, ostatní Primusové se postarají o to, aby se informace, která nikdy neměla navštívit cizí ucho, nešířila dál. A když se o to postarají, tak postarají a je jim jedno, jaké prostředky k tomu použijí.
Primusové nemají lehký život. Jejich povolání však neznamená to, že by byli nějak odloučeni od společenského života. Jen je to pro ně složitější. Svým rodinám a blízkým nemůžou říct, co v práci vlastně dělají. Pro ně jsou to prostě jenom politici, kteří se zabývají Podzemskou politikou. To také dělají, ale jejich hlavní funkcí je udržet Podzemí na živu a v plné síle. Vymýšlejí zákony a normy, kterými se ostatní obyvatelé musí řídit. Řád není nijak tvrdý. Od všech se očekává dodržování svých povinností, tolerance ostatních občanů a snaha o společné fungování.

Napsat komentář